Huolellista kirjanpitoa yksilöllisesti
Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla

Kirjanpito ja tilinpäätökset luotettavasti Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla

Huolellista kirjanpitoa yksilöllisesti Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla

Kirjanpito tehdään vuosikymmenten kokemuksella suomalaisella Emce-taloushallinto-ohjelmalla. Kirjanpidossa noudatetaan aina hyvää kirjanpitotapaa ja otetaan huomioon asiakkaan tarpeet.


Toimiva kirjanpito

Toimivassa kirjanpidossa tositteet liiketapahtumista rekisteröidään tarkasti ja oikein, jolloin niiden käsittely jälkikäteen on vaivatonta ja nopeaa. Toimivan kirjanpidon pohjalta tilinpäätöksen laatiminen onnistuu myös helposti. Kirjanpitovelvollisuus koskee kaikkia liike- tai ammattitoimintaa harjoittavia henkilöitä, yrityksiä ja muita yhtiöitä. Toiminnan laajuuden ja muodon perusteella kirjanpidon vaatimukset kuitenkin vaihtelevat. 


Tilinpäätökset ja konsultointi


Tilinpäätökset ja niihin liittyvä konsultointi tarjoavat yrittäjille ja sidosryhmille tärkeää tietoa. Tilinpäätöksestä ilmenee jälkikäteen yrityksen menestys tilikauden aikana, joka on tärkeä dokumentti verottajalle, rahoittajille ja muille tahoille. Tilinpäätös tulee tehdä tarkasti ja huolellisesti, jotta se antaa oikean ja tarpeellisen tiedon yrityksen toiminnasta. Tilitoimistomme huolehtii asiakassuhteistaan ja tiedonkulusta erinomaisesti, jonka vuoksi tilinpäätöksessäkään ei yllätyksiä synny.


Pienet ja keskisuuret asiakkaat


Tilitoimistomme on keskittynyt tarjoamaan kirjanpidon, tilinpäätösten ja konsultoinnin palveluita pääasiassa pienille ja keskisuurille asiakkaille Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Kykenemme tarjoamaan hyvinkin yksilöllisistä
palvelua erilaisiin tarpeisiin. Kirjanpidon kitkattomuuden takaamiseksi on tärkeää, että tilitoimisto tuntee asiakkaan toiminnan ja tarpeet 

Ota yhteyttä!